top of page

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Art. 1 : Doel van de vzw Jeugdhuis Togenblik

Het aanbieden van ontmoetings-, ontspannings- en vormingsmogelijkheden aan kinderen en jongeren, zonder onderscheid van geslacht, ras, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging.  Doorlopend worden jongeren en kinderen betrokken bij allerlei activiteiten die zowel creatief, cultureel, vormend, sportief of louter animerend zijn.
Hoofdstuk 1 Reglement i.v.m. de ontmoetingsruimte van jeugdhuis Togenblik
 
Art. 2 : drank en roken

Niemand is verplicht om een consumptie te verbruiken.
Het is niet toegelaten zelf zijn dranken mee te brengen.
In de ontmoetingsruimte zullen enkel dranken en kleine snacks worden verkocht.  Een goed leesbare prijslijst zal steeds op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats worden uitgehangen.
Men mag niet in het gebouw roken of vapen, de organisatie zal u naar buiten sturen indien u dit wel doet.
 
Art. 3 : openingsuren

Binnen de ontmoetingsruimte van jeugdhuis Togenblik zal er op volgende momenten een jeugdhuiswerking plaatsvinden :
 
Vrijdag: 
20.00 uur tot 03.00 uur

Zaterdag: 
20.00 uur tot 03.00 uur
  
Art. 4 : Tapregelement

Een tapregelement, bestemd voor de tappers, wordt opgesteld en gewijzigd door de Raad van bestuur, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
Iedereen die minimaal 16 jaar is kan zich als vrijwilliger opgeven om in het jeugdcentrum te tappen.
De tapper weigert alle onbevoegden achter de toog.
Een kwartier voor sluitingstijd vraagt de tapper aan de bezoekers of zij nog een laatste consumptie wensen.
De tapper weigert alcoholische dranken aan personen die zich in beschonken toestand bevinden en aan personen jonger dan 16 jaar.

Art. 5 : Schade

Bij vernieling van gebouw, lokalen, meubilair of ander materiaal dient de gemaakte schade te worden hersteld of vergoed door de betrokken personen.
 
Art.6 : Overlast

Illegaal druggebruik,  bezit en dealen in en rond het jeugdhuis is niet toegelaten.  Bij dealen wordt altijd politie verwittigd,  Wie betrapt wordt, kan de toegang ontzegd worden door de Raad van bestuur.
 
Art. 7 : Affiches e.d.

Aankondigingen, aanplakbrieven, affiches e.d. kunnen mits toestemming van de jeugdhuisverantwoordelijke op de aangeduide plaats(en) worden opgehangen.
Elke aankondiging dient duidelijk de naam van de organisator van de activiteit en de verantwoordelijke uitgever van het promotiemateriaal te vermelden.
 
Art. 8 : Uitsluiten van personen

De Voorzitter heeft het recht om personen, die de goede werking van het jeugdhuis hinderen, bij gemotiveerde beslissing de toegang te ontzeggen of uit het jeugdcentrum te ontzetten.  Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

bottom of page